Algemene voorwaarden

LagerDeal.nl is een handelsmerk van RP Techniek.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden RP Techniek bv gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 51871076. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die RP Techniek bv besteed aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan RP Techniek BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie doeleinden en is niet bedoeld als advies. RP Techniek bv is niet aansprakelijk voor enig schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RP Techniek bv.

2.000.000 lagers op voorraad!